یکشنبه های شعر

یکشنبه های شعر

از ۱۳۹۶/۶/۱۹ تا ۱۳۹۶/۶/۱۹
دومین نشست نقدآمیز

دومین نشست نقدآمیز

از ۱۳۹۶/۶/۱۷ تا ۱۳۹۶/۶/۱۷
نخستین جشنواره شعر مدافعان حرم

نخستین جشنواره شعر مدافعان حرم

از ۱۳۹۶/۶/۱۲ تا ۱۳۹۶/۶/۲۹
فراخوان نخستین مسابقه زنده شعر فارسی

فراخوان نخستین مسابقه زنده شعر فارسی

از ۱۳۹۶/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۵
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۵/۳۰ تا ۱۳۹۶/۵/۳۰
کنگره بزرگ شعر نو ایران

کنگره بزرگ شعر نو ایران

از ۱۳۹۶/۵/۲۸ تا ۱۳۹۶/۶/۳۱
کتاب‌خوان شعر

کتاب‌خوان شعر

از ۱۳۹۶/۵/۲۴ تا ۱۳۹۶/۵/۲۴
صدوچهاردهمین نشست دگرخند

صدوچهاردهمین نشست دگرخند

از ۱۳۹۶/۵/۲۳ تا ۱۳۹۶/۵/۲۳
یکشنبه های شعر

یکشنبه های شعر

از ۱۳۹۶/۲/۲۲ تا ۱۳۹۶/۲/۲۲
نشست انجمن ادبی تصویر فراموشی

نشست انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۵/۲۰ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
شب های شعر صور

شب های شعر صور

از ۱۳۹۶/۵/۲۰ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
شب ایران و چین

شب ایران و چین

از ۱۳۹۶/۵/۱۹ تا ۱۳۹۶/۵/۱۹
آدینه ها

آدینه ها

از ۱۳۹۶/۵/۲۰ تا ۱۳۹۶/۵/۲۰
هزار و یک شب

هزار و یک شب

از ۱۳۹۶/۵/۲۱ تا ۱۳۹۶/۵/۲۱
نهمین محفل شعر «قرار»

نهمین محفل شعر «قرار»

از ۱۳۹۶/۵/۱۸ تا ۱۳۹۶/۵/۱۸
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین