خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
نشست کانون ادبی نفیر قلم

نشست کانون ادبی نفیر قلم

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
نشست کانون ادبی آنک

نشست کانون ادبی آنک

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

«شوریدگی در غزل» بررسی جایگاه حسین منزوی درغزل معاصر

از ۱۳۹۶/۶/۳۰ تا ۱۳۹۶/۶/۳۰
دیدار و گفتگو با مسعود مهرابی

دیدار و گفتگو با مسعود مهرابی

از ۱۳۹۶/۶/۲۳ تا ۱۳۹۶/۶/۲۳
نبض واژه ها

نبض واژه ها

از ۱۳۹۶/۶/۲۶ تا ۱۳۹۶/۶/۲۶
نشست انجمن ادبی سیمرغ

نشست انجمن ادبی سیمرغ

از ۱۳۹۶/۶/۲۳ تا ۱۳۹۶/۶/۲۳
نشست انجمن ادبی کوی نصر

نشست انجمن ادبی کوی نصر

از ۱۳۹۶/۶/۲۳ تا ۱۳۹۶/۶/۲۳
آیین پایانی سومین جشنواره شعر نیاوران

آیین پایانی سومین جشنواره شعر نیاوران

از ۱۳۹۶/۶/۲۸ تا ۱۳۹۶/۶/۲۸
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۵
شب مه لقا ملاح

شب مه لقا ملاح

از ۱۳۹۶/۶/۲۲ تا ۱۳۹۶/۶/۲۲
بزرگداشت جلال آل احمد

بزرگداشت جلال آل احمد

از ۱۳۹۶/۶/۱۹ تا ۱۳۹۶/۶/۱۹
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۶/۱۶ تا ۱۳۹۶/۶/۱۶
انجمن ادبی تصویر فراموشی

انجمن ادبی تصویر فراموشی

از ۱۳۹۶/۶/۱۷ تا ۱۳۹۶/۵/۱۳
دیدار و گفت و گو با دکتر احمد محیط

دیدار و گفت و گو با دکتر احمد محیط

از ۱۳۹۶/۶/۱۶ تا ۱۳۹۶/۶/۱۶
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین