کانون ادبی باران شعر

کانون ادبی باران شعر

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۹/۲/۲۷
نشست مردادماه کانون شهریاران

نشست مردادماه کانون شهریاران

از ۱۳۹۶/۵/۱۱ تا ۱۳۹۶/۵/۱۱
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۵/۵ تا ۱۳۹۶/۵/۵
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۴/۲۶ تا ۱۳۹۶/۴/۲۶
چهارمین همایش شعر قلهک

چهارمین همایش شعر قلهک

از ۱۳۹۶/۴/۱۴ تا ۱۳۹۶/۴/۱۴
کارگاه آموزش مبانی شعر

کارگاه آموزش مبانی شعر

از ۱۳۹۶/۴/۴ تا ۱۳۹۶/۴/۴
نشست صد و سی ام انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و سی ام انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۶/۴/۱ تا ۱۳۹۶/۴/۱
کانون شعر هنگام

کانون شعر هنگام

از ۱۳۹۶/۳/۳۱ تا ۱۳۹۶/۳/۳۱
قندونک

قندونک

از ۱۳۹۶/۳/۳۰ تا ۱۳۹۶/۳/۳۰
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۴/۸ تا ۱۳۹۶/۴/۸
عصر شعر و ترانه

عصر شعر و ترانه

از ۱۳۹۶/۴/۱ تا ۱۳۹۶/۴/۱
نقد و بررسی مجموعه ی «شعر کنار تو ایفل ژست میگیرد»

نقد و بررسی مجموعه ی «شعر کنار تو ایفل ژست میگیرد»

از ۱۳۹۶/۴/۱۰ تا ۱۳۹۶/۴/۱۰
سلسله نشست های نقر و بررسی کتاب تازه

سلسله نشست های نقر و بررسی کتاب تازه

از ۱۳۹۶/۳/۲۷ تا ۱۳۹۶/۳/۲۷
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۶/۳/۲۸ تا ۱۳۹۶/۳/۲۸
خانه ترانه

خانه ترانه

از ۱۳۹۶/۳/۲۵ تا ۱۳۹۶/۳/۲۵
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین