هفت شهر قلم

هفت شهر قلم

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
شب استاد سید جلال الدین اشتیانی

شب استاد سید جلال الدین اشتیانی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
پنجمین نشست شعر سپید

پنجمین نشست شعر سپید

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
نشست ادبی

نشست ادبی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
نشست صد و بیستم انجمن ادبی هنری ونداد

نشست صد و بیستم انجمن ادبی هنری ونداد

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
کارگاه شعر سکوت

کارگاه شعر سکوت

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
دیدار و گفتگو با میرجلال‎الدین کزازی

دیدار و گفتگو با میرجلال‎الدین کزازی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
نشست ادبی کانون متن دیگر

نشست ادبی کانون متن دیگر

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
یک ماه، یک کتاب

یک ماه، یک کتاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
سطرهای منظوم

سطرهای منظوم

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
سه شنبه های کتاب طنز

سه شنبه های کتاب طنز

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
کارگاه تفسیر اشعار حافظ و‌ بررسی اوزان عروضی

کارگاه تفسیر اشعار حافظ و‌ بررسی اوزان عروضی

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
اختتامیه سومین دوره شبهای شعر انقلاب

اختتامیه سومین دوره شبهای شعر انقلاب

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
صد و هفتمین نشست دگرخند

صد و هفتمین نشست دگرخند

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۱
نقدوبررسی شعروترانه

نقدوبررسی شعروترانه

از ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین