۳۳ استراتژی جنگ
۳۳ استراتژی جنگ

۳۳ استراتژی جنگ

نشر نسل نو اندیش
قیمت: ۹۹۹,۰۰۰ ریال

راهنماهای پیشگامانه رابرت گرین ، ۴۸ قانون قدرت ، هنر اغوا و تسلط ، درسهایی عمیق از وقایع تاریخ را پشتیبانی می کند تا خوانندگان را به پیروزی در برابر دشمن ، کمک به یک قربانی ، یا بزرگترین در زمینه خود تبدیل کند. در ۳۳ استراتژی جنگ ، گرین هدف خود را به دنبال سری کتاب های قبلی خود دنبال میکند.

۳۳ استراتژی جنگ به وفور با نمونه هایی از تاریخ نشان داده شده است ، از جمله حماقت و نبوغ همه از ناپلئون گرفته تا مارگارت تاچر ، شاکا زولو به لرد نلسون ، هانیبال تا اولیس اس. گرانت ، و همچنین مغول های فیلم ، شمشیربازان سامورایی و دیپلمات ها که هر یک از سی - فصل های سوم استراتژی را تشریح می کند که به شما در پیروزی در جنگ های زندگی کمک می کند. استراتژی های تهاجمی را که شما را برای حفظ ابتکار عمل و مذاکره از موضع قدرت ، یا استراتژی های دفاعی طراحی شده برای کمک به شما در پاسخ به موقعیت های خطرناک و جلوگیری از جنگ های غیرقابل توصیف ، یاد می گیرید. رزمندگان بزرگ جبهه های نبرد و اتاقهای ترسیم به طور یکسان نشان دهنده احتیاط ، چابکی ، تعادل و آرامش و درک دقیق این هستند که منطقی ، مدبر و شهودی و همیشه شهودی ، غیرمعتبر و احمق را شکست می دهد. کتاب ، "۳۳ استراتژی جنگ" ، تمام مهمات روانشناختی مورد نیاز شما را برای غلبه بر الگوهای شکست و برای دستیابی به پیروزی ، فراهم می کند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین