یک دقیقه ها
یک دقیقه ها

یک دقیقه ها

نشر چشمه
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

این کتاب، یادداشت‌های کوتاه احمد نصراللهی به کوشش لیدا نصراللهی گردآوری، گزینش و تدوین شده و علیرضا قره‌خانلو آن‌ها را به انگلیسی ترجمه کرده است.
گردآورنده در مقدمه‌ی این کتاب نوشته است: «قطعاتی که در کتاب حاضر تقدیم خوانندگان می‌شود، از میان دست‌نوشته‌های پراکنده‌‌‌ی احمد نصراللهی، نقاش معاصر، انتخاب شده‌اند. یادداشت‌هایی که هنرمند بدون نظم خاصی، متناسب با فضای ذهنی‌اش، در میان سررسیدها، کاغذهای کوچک و بزرگ، گوشه‌وکنار کتاب‌ها و... نوشته است. نگاهی به این نوشته‌ها می‌تواند روشن‌کننده‌ی زوایایی از فضای ذهنی هنرمند باشد که کم‌تر به آن پرداخته شده است. این کتاب در نظر داشته، با توجه به اهمیت آشنایی مخاطبان با این بخش نامکشوف از فضای خلاقه‌ی هنرمند و نقش مؤثر این آشنایی در جهت درک پیوستگی عواطف، احساسات و افکار هنرمند در فرایند خلق اثر، این یادداشت‌ها را در معرض دید علاقه‌مندان قرار دهد.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین