یوسف تنگ های خالی
یوسف تنگ های خالی

یوسف تنگ های خالی

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر « یوسف تنگ های خالی » دومین کتاب شاعر جوان آقای نیما نیکنام می‌باشد که در قالب شعر آزاد سروده شده. این مجموعه در ۶۰ صفحه و توسط انتشارات آثار برتر در سال ۹۸ به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می‌خوانیم:
تصویر یک بادبادکم در باد
شکل دیگری ندارم
برگ در باد چه سرنوشتی دارد؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین