یه روزی یه عاشقی بود
یه روزی یه عاشقی بود

یه روزی یه عاشقی بود

نشر نیماژ
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

ای اسم مقدس تو؛ باران
آغاز قشنگ کشتزاران
یک خواب بَد است بی‌تو دنیا
دشت جسد است بی‌تو دنیا
#رسول یونان
#ترانه

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین