گوشه های دایره
گوشه های دایره

گوشه های دایره

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ ریال

کتاب « گوشه های دایره» دربرگیرنده‌ی نکات پندآموز و فلسفی اُزدمیز آصاف، نویسنده و پژوهشگر برجسته ی ترکیه‌ای می‌باشد که توسط دکتر حامد زرین قلمی به فارسی ترجمه شده است.
خوانش این سطور، مخاطب را به اندیشیدن رهنمون می سازد.
متن زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که با هم می‌خوانیم:
وقتی کسی اوج بگیرد
انگار در همه یک حس مادرانه شکل می گیرد
با نگاهشان به او می گویند:
زیاد بالا نرو! می افتی!
خیلی ها را می شناسم که این را از سر دلسوزی انگاشته اند
باور کرده اند
و پایین آمده اند!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین