گمشده در ژاپن
گمشده در ژاپن

گمشده در ژاپن

نشر مایا
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

مجموعده ای از ۴۳ داستان کوناه که در ۵۰۰ نسخه و ۱۰۴ صفحه توسط نشر مایا چاپ شده است. عشق به شکل پرواز پرنده است، جغرافیا و گفتگوی تو، محور چرخش دنیا و ... از جمله داستان های این کتاب است. بخشی از کتاب را با هم بخوانیم:
جغرافیا، هر رابطه ای را محدود می کند. تا به حال، دو بار در زندگی ام، روابط عاشقانه ای داشته ام با زن هایی که کیلومترها از من دور بوده اند. همیشه نخستین آشنایی ها، به سرعت تبدیل به خاطراتی عاشقانه، دلتنگی، به مغز استخوانت می رسد. اگر نزدیکت می بود، وقت هایی را با او می گذراندی، و روزهایی را برای خودت. اما زمانی که از هم دورید، در تمام لحظات، بی وقفه، بی هم اید.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین