کوری (ترجمه مهدی غبرائی)
کوری (ترجمه مهدی غبرائی)

کوری (ترجمه مهدی غبرائی)

نشر مرکز
قیمت: ۵۸۰,۰۰۰ ریال

داستان کتاب کوری از جایی آغاز می‌شود که در یک روز عادی و پشت چراغ قرمز ناگهان راننده یک اتوموبیل بینایی‌اش را از دست می‌دهد و نظم چهار‌راه را به هم می‌ریزد و کم‌کم این کوری دامن تک‌تک مردمان شهر را می‌گیرد. تمام اشخاصی که بیماران یک چشم‌پزشک در شهر هستند به این کوری دچار می‌شوند و به صورت زنجیر‌واری کوری به تمام شهر و سراسر کشور گسترش می‌یابد. این کوری با کوری عادی فرق دارد. چون مردم به جای اینکه همه جا را سیاه ببینند، سفید میبینند. به قول خود ساراماگو انگار در دریای شیر غرق شده اند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین