کوری
کوری

کوری

نشر جمهوری
قیمت: ۳۹۰,۰۰۰ ریال

داستان کوری از ترافیک یک چهارراه شروع می¬شود که راننده اتومبیلی کور می شود. یک چشم پزشک و تمام بیماران او نیز مبتلا می شوند اما نکته جالب اینجاس که به جای اینکه همه جا را سیاه ببینند، یک هاله ی سفیدرنگ مقابل چشمانشان ظاهر شده است. افراد کور را به آسایشگاهی می برند تا از انتشار بیماری جلوگیری کنند اما تمام افراد کشور به آن مبتلا شده و فقط همسر چشم پزشک می تواند ببیند. کتاب کوری توسط نشر جمهوری در سال ۹۸ در ۱۰۰۰ نسخه و در ۳۷۶ صفحه چاپ شده است.
بخش هایی از کتاب را با هم بخوانیم:
در پشت چراغ قرمز، راننده اتومبیلی ناگهان کور می شود. این مرد به کوری عجیبی دچار شده، یعنی همه چیز را سفید می بیند و گویی در دریای شیر فرورفته است. مرد دیگری او را به خانه اش می رساند اما اتومبیل این کور را می دزدند. همسرش او به چشم پزشکی می رساند اما علت کوری کشف نمی شود. چشم پزشک و دزد اتومبیل هم به همین ترتیب کور می شوند، چشم پزشک مسئولین بهداشت را باخبر می سازد . این فاجعه را هیولای سفید می گویند.
من فکر می کنم ما کور نشده ایم، ما کور هستیم. کور اما بینا، کورهایی که می توانند ببینند، اما نمی بینند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین