کمی ایمان داشته باش
کمی ایمان داشته باش

کمی ایمان داشته باش

نشر قطره
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

کسی را که اهل ایمان باشد می شناسی؟وقتی او را می بینی فرا می کنی؟ اگر این طور است بدان دیگر نیازی به گریز نیست.چند لحظه ای بشین.یک لیوان آب یخ بنوش.یک بشقاب نان ذرت بخور.شاید متوجه شوی چیز زیبایی هست که میتوان یاد گرفت و نه تو را می گزد و نه ضعیفت می کند فقط ثابت می کند در وجود تک تک ما جرعه ای الهی هست که شاید یک روز بتواند جهان را نجات دهد. در آغاز یک پرسش بود. در پایان آن پرسش پاسخش را گرفت.خداوند و ما با او زمزمه می کنیم و ترانه های بسیاری هست اما فقط یک آهنگ را می خوانیم فقط یکی ترانه شگفت انگیز انسان.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین