کلماتی که قلبشان از مشتشان بزرگتر است
کلماتی که قلبشان از مشتشان بزرگتر است

کلماتی که قلبشان از مشتشان بزرگتر است

نشر فصل پنجم
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

پژوهشی در آثار حسین پناهی
قالب :سپید
نوع :شعر بزرگ سال
تعداد صفحه :۱۲۸
سال نشر :۹۳
نوبت چاپ :۱

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین