از کجای وطن عبور کنیم؟
از کجای وطن عبور کنیم؟

از کجای وطن عبور کنیم؟

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۲۱۰,۰۰۰ ریال

- از متن کتاب-

هیچ جامی نیست در صحن و سرای میکده
مست باید بود بااین جان بر لب آمده

شعرم از ناکامی مردم حکایت می کند
داغ ها می بینم از این میهمان سر زده

از جنون و لای لای خود نبردم حاصلی
گوش لیلی کر نخواهد گشت بااین عربده

قرن ها پیشینیانم خون دل ها خورده اند
از قضا ماهم بدین سانیم تا چندین سده

عشق بی نانی است اما تا مرا خون در رگ است
دل نخواهم بست بر انعام هر دیو و دده

گوش خواباندم به آواز کرک امید جان
بدبدا بر زندگی بر جبر هستی بد بده

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین