کافه ی چرا
کافه ی چرا

کافه ی چرا

نشر قطره
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

گاه زمانی كه كمترین انتظار و بیشترین نیاز را دارید، خود را در محلی جدید با آدم‌هایی جدید می‌یابید و مطالب جدیدی می‌آموزید. همین اتفاق یك شب در امتداد جاده‌ای تاریك و خلوت برای من افتاد. با نگاه به گذشته، موقعیت آن لحظات، نمادی از وضعیت زندگی‌ام در آن دوره بود. همانطور كه در جاده گم شده بودم در مسیر زندگی نیز سرگردان بودم، نامطمئن از اینكه به كجا می‌روم یا چرا در آن جهت در حركتم ...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین