چهره ی اصلی
چهره ی اصلی

چهره ی اصلی

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

چهره ی اصلی دومین مجموعه غزل محسن انشایی شاعر جوان است

رسیده ای به عدم یا عدم رسیده به تو؟
خوشا به حال عدم! دست‌کم رسیده به تو

به رغم خُرد شدن دلخوشم که هر پاییز
صدای خواهش من هر قدم رسیده به تو

نگاه من، نفسم، دست‌های کوتاهم
بگو بریده شود هرچه کم رسیده به تو

همین که یاد تو باشم همیشه خوشحالم
اگر به فکر منی ارث غم رسیده به تو

بگو به من چه کنم با تو شعر مادرزاد؟
که از تمام جهان باورم رسیده به تو

تو سرنوشت منی، می نویسمت اما
قلم رسیده به من یا قلم رسیده به تو؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین