چمدانت چقدر جا دارد
چمدانت چقدر جا دارد

چمدانت چقدر جا دارد

نشر شهرستان ادب
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

همینکه با همه ی خستگی کنار تو باشم
همینکه صبح و شب اینگونه بی قرار تو باشم

همینکه هیچ کسی جز تو در دلم ننشیند
برای هر غزل تازه وامدار تو باشم

همینکه خستگی ات را به شربتی بنشانم
همینکه خاطره ی خوب روزگار تو باشم

همینکه خنده ام از غیر دوست روی بپوشد
که نغمه ی غزل آسای باوقار توباشم

تو باشی و همه جا عطر بودن تو بپیچد
که همدم شب هجران و یار غار تو باشم

اگر چه دیر بیایی ،همین برای دلم بس
در انتظار تو باشم،در انتظار تو باشم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین