چقدر دیر بود، چقدر دیر
چقدر دیر بود، چقدر دیر

چقدر دیر بود، چقدر دیر

نشر نیماژ
قیمت: ۷۹۰,۰۰۰ ریال

از متن کتاب:
« این یه داستان واقعی بود؛ البته به گفته‌ی اون مردی که این رو برای سامی تعریف کرده بود. سامی یه بار همین رو برای یه زن تعریف کرد و او رو تا حد مرگ ترسوند، زنه فکر کرد اینها همه‌ش اراجیفه، فکر کرد سامی می‌خواد گیجش کنه؛ انگار بخواد به روش عجیب رو برای به دست آوردن اون زن به کار ببره و او رو بین داستان و خودش آشفته كنه، لعنتی، چقدر فهمیدن این زن‌ها سخته. البته اون زن هلن نبود، اما می‌تونست باشه، شاید هم خودش بوده، میدونی که چی میگم.
چقدر مضحکه وقتی می‌خوای با یه هدف خاصی به داستان رو برای بقیه تعریف کنی و نمی‌تونی؛ یه شکست تمام عیار میشه. نه تنها به هدفی که داری نمی‌رسی، که چیزی کاملا متضاد با هدفت پیش میاد، کاملا متضاد. این هرچی اسمش باشه، سوءتفاهم نیست. البته شاید هم حق با اون زنه باشه، چون سامی موقع تعریف کردن داستان یه چیزایی رو هم از خودش در آورده بود، چیزایی رو که اضافه کرده بود از کتابی می‌گفت که داشت می‌خوند و راجع به یه افسر پلیس و زنش بود، اونها هم همین کار رو کردن، توی دل بازی رفتن، وظیفه و عشق توی داستان اونها هم با هم قاطی شده بود.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین