چشم هایت دلیل جاذبه اند
چشم هایت دلیل جاذبه اند

چشم هایت دلیل جاذبه اند

نشر هزاره ققنوس
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

چشمهایت دلیل جاذبه اند» اثر بهروز احمدی آورزمان توسط انتشارات هزاره ققنوس به چاپ سوم رسیده است. این اثر دربر دارنده ۳۰ غزل و ۱۲ رباعی از این شاعر جوان است. آورزمان که از شاعران غزل‌سرای روزگار ماست، موفق به کسب مقام نخست جشنواره شمسه در سال ۹۰ شده است.
مقدمه این اثر به قلم حمیدرضا شکارسری نوشته شده است. شکارسری که خود از منتقدان ادبی است، در این مقدمه به ویژگی‌های شعر احمدی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بهروز آورزمان شاعری است فعلاً محتاط، او در نزدیک شدن به زبان و بیان نو در غزل با تردید نزدیک شده است و درست به همین دلیل شعر او را باید در رده نو قدمایی قرار داد.

زبان شعر او علی‌رغم رویکرد کهن، تظاهرات روشنی از نوگرایی را هم در خود دارد. نکته اما این جاست که او در اغلب اوقات تلفیقی دلپذیر از این دوگونه بیانی ارائه می‌دهد. به عبارت دیگر غزل او قدمایی نیست، اما به نوگرایی‌های افراطی دو دهه اخیر غزل مدرن و پست‌مدرن هم روی خوشی نشان نمی‌دهد و در غزل نو قدمایی مسکن می‌گزیند.»

«بی‌پناه» عنوان یکی از غزل‌های این شاعر است که در مجموعه حاضر به چاپ رسیده:

«تاتار من تویی و نشابور تومنم
جغرافیای زخمی و رنجور تو منم

ای شاهزاده قجری تیغ دست توست
کرمان بی‌دفاع پر از کور تو منم

جان شراب درگرو مرگ تاک‌هاست
هان ای شراب ناب من! انگور تو منم

مشکاتیان عرصه سنتورها تویی
هرگوشه شکسته ماهور تو منم

گفتی کتان کجا و حریر یمن کجا
باشد قبول، وصله ناجور تو منم

ارض مقدسی‌ست دلم، پابرهنه شو
آتش گرفته است ببین طور تو منم»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین