چشم سگ
چشم سگ

چشم سگ

نشر چشمه
قیمت: ۳۲۰,۰۰۰ ریال

در پشت جلد کتاب می خوانیم:
مجموعه داستان چشم سگ سومین اثر داستانی عالیه عطایی و دومین مجموعه داستانش است. این کتاب هفت داستان دارد که برخی شان جوایزی را نیز نصیب نویسنده کرده اند. جهان عطایی در این داستان ها براساس بدایعی بنا شده که در وهله ی نخست در سوژه خود را به رخ می کشند. مثل مردی افغان که به ثروتمندان تهرانی حیوانات نایاب می فروشد یا اضطراب و ناامنی ای که یک شایعه در شهر به راه می اندازد. عطایی انسان خود را با توجه به راه رفتنش بر لبه ی تیغ سقوط و صعود ترسیم می کند و داستان هایی می نویسد که مخاطب هم می تواند یک جهان منحصربه فرد را در آن ها کشف کند، هم مبهوت خشونت و گاهی تنهایی آدم هایش شود. چشم سگ جهان را از منظری بی رحمانه می نگرد و درونش تصویر آدم هایی تکثیر شده است که برای هوابی بیش تر و زمانی خوش تر حاضرند دست به کارهایی عجیب بزنند. و در عین حال جبری به نام جغرافیا نیز همیشه با ایشان همراه است. در داستان های عالیه عطایی فرصت چندانی برای سرخوشی و رستگاری وجود ندارد...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین