چشمان آرزو
چشمان آرزو

چشمان آرزو

نشر نسل روشن
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

گفتم روانی! از دل زارم خبر داری؟
گفتی که دیوانه! برایم دردسر داری...

انسان نبودی تا بفهمی حس ماندن را
ذاتت چنین است، چون ملائک بال و پر داری

مانند سیگاری که میسوزانی‌ام هر بار،
هم منفعت داری برایم هم ضرر داری

قرص مسکن اختراع جالبی بوده
اما تو بیش از آن به سردردم اثر داری

چشمان مظلومت نقاب و حیله‌ی شومیست
کبریت خالی از خطر! خیلی خطر داری...

پس میزنی با دست و پیشم میکشی با پا
ای کاش از این آزار قلبم دست برداری

من میروم آویزه‌ی گوش ات بکن بانو،
این را که مشتی عاشق نامعتبر داری

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین