چرخ کاترین
چرخ کاترین

چرخ کاترین

نشر مایا
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال

کنار من ایستاده بود
در هوایی که بوسه از داشتن
آن جا متراکم است
و چشمانش طی می کرد
مسافت کوچکی را که بود
از ساقه تا پرچمی
پرسید دوستش دارم؟
چون تغییر شیوه ای ناگهان
که شاعری از غزل به سپید
پیموده است
لرزان و نیز خام دست
سلاح قافیه بر زمین گذاشته
از او
دور شدم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین