و چای دغدغه‌ی عاشقانه‌ی خوبیست
و چای دغدغه‌ی عاشقانه‌ی خوبیست

و چای دغدغه‌ی عاشقانه‌ی خوبیست

نشر چشمه
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه غزل‌های حسن صادقی پناه در ۸۹ صفحه است. شعری از این مجموعه را با هم می‌خوانیم:

این ترن گیج می‌خورد بر ریل، می‌برد عطر آن دو لیمو را
دکمه دکمه بریز در کوپه، آن جنون آن جنون خوشبو را
گیج از عطر آن دو لیمویم، عطر چیزی‌ست طعم چیز دگر
به لب تشنه‌ای که منتظر است، بچشان طعم باغ جادو را
پرم از آتش گناه امشب، پنجه‌هایم پر از تب یورش
از نگاه گرسنه‌ی این ببر، دور کن آن دو بره آهو را
برنمی‌تابم ابر را بر ماه، برنمی‌تابم ابرکی حتی
بگشا آخرین لفاف از گل، فاش کن راز عطر شب‌بو را
بوسه‌هام از لبت به پایین‌تر، باز پایین‌تر و باز پایین‌تر
می‌فرستم به آن بهار تنت، دسته‌ی عاشق پرستو را

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین