از پیکر تا دریا
از پیکر تا دریا

از پیکر تا دریا

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

- از متن کتاب -

دوباره برمی‌گردیم
به خیابان‌هایی که تبعید شده بودیم
با هم قدم می‌‌زنیم
و جهان را می‌‌بینیم که در دریاچه‌ی نفس‌هایمان لنگر انداخته است
و زمان را که از پنجره‌های بسته
می‌‌آید و می‌‌رود
از روی خود رد می‌‌شویم
در آینه قدم‌هایمان
در فرهنگ‌نامه‌هایی که کاغذهایشان مرده است،
هیچ چیزی بر زمین نمی‌‌نشیند
غیر از قدم‌های ما

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین