پیکارسک
پیکارسک

پیکارسک

نشر مرکز
قیمت: ۲۶۰,۰۰۰ ریال

کتاب پیکارسک سه ویژگی اساسی دارد: اول این که پیکارسک پدیده ای است ادبی، اثری داستانی که به عادات و زندگی قلاشان می پردازد. دوم این که سبکی است در داستان نویسی، یعنی سنخ یا گونه ای از آثار ادبی است متمایز از سبک های دیگر و سوم این که خاستگاه آن در اسپانیای قرن شانزدهم است. پیکارو با عشق فطری به اموال دیگران به دنیا می آید و به ضرب روزگار یاد می گیرد که باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین