از پنجره‌های بی‌پرنده
از پنجره‌های بی‌پرنده

از پنجره‌های بی‌پرنده

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

کتاب «از پنجره‌های بی‌پرنده» مجموعه‌ای از غزلیات علیرضا بدیع است که در سال ۹۵ توسط انتشارات فصل پنجم به چاپ رسیده و بارها تجدید چاپ شده است. این کتاب صفحه دارد. غزلی از این کتاب را با هم می‌خوانیم:

چون طفل که از خوردن داروست پریشان
با دوست پریشانم وبی دوست پریشان
ابرو به هم آورده و گیسو زده بر هم
چون ابر که بر گنبد مینوست پریشان
مجموعه ی ناچیز من آشفته ی او باد
آن کس که وجودم همه از اوست پریشان
دست و دل من بر سر این سلسله لرزید
در جنگل گیسوی تو آهوست پریشان
آرامش دریای مرا ریخته بر هم
این زن که پری خوست... پری روست... پری شان
با حوصله ی تنگ و دل سنگ چه سازم ؟
با دوست پریشانم و بی دوست پریشان ...

آثار دیگری از علیرضا بدیع که می‌توانید از سایت نبض هنر تهیه کنید:
شجره‌نامه یک جن (۲۴ غزل و باقی شعرها)- فصل پنجم
حبسیه‌های یک ماهی که دل به دریا زد (مجموعه غزل)- فصل پنجم
چله تاک (مجموعه غزل)- فصل پنجم
ماه و ماهی (مجموعه غزل)- نشر چشمه

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین