پرچم های کهنه ی صلح
پرچم های کهنه ی صلح

پرچم های کهنه ی صلح

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر "پرچم های کهنه ی صلح " نخستین مجموعه شعر سرکار خانم مریم نظریان می باشد که دربرگیرنده ی اشعار سپید این شاعر می باشد. مریم نظریان با افکار ضدجنگ و صلح جویانه ، در این کتاب جهانی بدون اسلحه و جنگ را آرزو می کند که در کنار فضای عاشقانه ی کتاب اشعار دلنشینی را در اختیار مخاطب قرار می دهد.شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:
هر سربازی
در جیبهایش
در موهایش
ولای دکمه های یونیفورمش
زنی را به میدان حنگ میبرد
آمار کشته های جنگ همیشه غلط بوده است
هر گلوله دو نفر را از پا در می آورد
سرباز
و دختری که در سسینه اش می‌تپد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین