پذیرفتن
پذیرفتن

پذیرفتن

نشر چشمه
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر «پذیرفتن» شامل ۳۸ قطعه شعر از گروس عبدالملکیان در ۹۵ صفحه است. در ابتدای این کتاب می‌خوانیم:
«انسان دو بار به نادانی می‌رسد، یک بار پیش از دانایی و یک بار پس از آن؛ و تنها تفاوت این دو در پذیرفتن است.»

سراسر نوشتار این کتاب نگاهی فلسفی دارد که با طرح پرسش‌هایی از موقعیت آدمی در جهان معاصر، نمایان می‌شود. پرسش‌هایی که شاید نتوان برای آن‌ها پاسخی یافت اما از آن‌‌جا که هربار به تعمیم و ترویج دریافت‌های اجتماعی مخاطب بدل می‌شوند و هر برش تلنگری جدی است برای برانگیختن اندیشه و عواطف او، در ذهن مخاطب رسوب می‌کنند.
شعری از این مجموعه را باهم می‌خوانیم:
آخرین پرنده را هم رها کرده‌ام
اما هنوز غمگینم
چیزی
در این قفس خالی هست
که آزاد نمی‌شود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین