وقتی که عشق کهن سال بود
وقتی که عشق کهن سال بود

وقتی که عشق کهن سال بود

نشر نیماژ
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰ ریال

تقدیر چنین بود
که چند طره از گیسوانم را بچینم
بر فراز رودهای عصیان‌زده‌ی سرزمینم بایستم
و بسیار فلسفی بپرسم
«از کجا می‌آیید؟»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین