وراجی های یک دیوانه
وراجی های یک دیوانه

وراجی های یک دیوانه

نشر مایا
قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ ریال

نویسنده ای که در ذهن خود دارای شخصیت مختلف است و ما در این داستان با صحبت ها و گفتگوهایی که بین این چهار شخصیت و خود ونویسنده بوجود می آید برخورد می کنیم. در جایی از داستان حسین پناهی وارد داستان می شود و شعرهای خود را در ذهن نویسنده می خواند. این داستان فضایی کاملا عاشقانه دارد و ما در این گفتگوها با شخصیت نویسنده بیشتر آشنا می شویم.
این کتاب در ۵۰۰ نسخه و ۱۹۲ صفحه توسط نشر مایا به چاپ رسیده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین