هنوزم همونم
هنوزم همونم

هنوزم همونم

نشر مایا
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

ولله که من عاشق چشمان تو هستم
ولله که تو باخبر از این دل زاری

مهمان خیالم شده ای هرشب و هر شب
ولله شبیه من دیوانه نداری

حقا که مرادی و مریدت شده ام من
حقا که تو خورشید زمینی و زمانی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین