هم قفسان
هم قفسان

هم قفسان

نشر شهرستان ادب
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

«هم‌قفسان» مجموعه غزل‌های مژگان عباسلو و چهارمین مجموعه‌شعر اوست که در سال ۹۶ توسط انتشارات شهرستان ادب به چاپ رسیده است. این کتاب شامل ۳۴ غزل در ۸۰ صفحه است. غزل‌ها محتوای عاشقانه، اجتماعی و آیینی دارند. غزلی از این مجموعه را با هم می‌خوانیم:
بگذار سر به سینه ی من در سکوت، دوست
گاهی همین قشنگ ترین شکل گفت و گوست

بگذار دست های تو با گیسوان من
سربسته باز شرح دهند آن چه مو به موست

دلواپس قضاوت مردم نباش، عشق
چیزی که دیر می برد از آدم آبروست

از تو جفا و قهر اگر، از من وفا و مهر
از دوستان هرآنچه به هم می رسد نکوست

من را مجال دلخوشی بیشتر نداد
ابری که آفتاب دمی در کنار اوست

آغوش وا کن ابر مرا در بغل بگیر!
بارانی ام، شبیه بهاری که پیش روست

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین