همیشه جای کسی در کنار من خالیست
همیشه جای کسی در کنار من خالیست

همیشه جای کسی در کنار من خالیست

نشر مایا
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

مؤلف: نادر ختایی

کمی قیافه ی خود را به من بده شاعر
کمی به جمله "مرگم"، "شدن" بده شاعر

برای یک غزل از من نگاه کن در او
به عاشقانه ترین شعر تن بده شاعر

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین