همه چیز ممکن است
همه چیز ممکن است

همه چیز ممکن است

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

- از متن کتاب -

گیسوانت
فواره ای است سیاه رنگ
آنگاه که به دستان خویش می بافم شان
و گندمزاری درو نشده
گیسوانت را نبند
صندلی‌ام را رو به غروب بگذار
و بگذار خواب‌مان بگیرد

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین