همراه آهنگ‌های بابام
همراه آهنگ‌های بابام

همراه آهنگ‌های بابام

نشر چشمه
قیمت: ۷۵۰,۰۰۰ ریال

«همراه آهنگ های بابام»، «ظلم آباد»، «مادر نمونه ی من»، «یاره» و «سحر در رسید» عنوان داستان های کتاب است. در توضیحات پشت جلد کتاب می خوانیم: «وقتی که خوشحالیم، مادرم خیلی خوب می رقصد. زن های همسایه با تشت دایره می زنند و مادرم رقص کردی می کند و رقص شاطری هم بلد است. اما هیچ وقت جلوی پدرم نمی رقصد. پدرم هر وقت عصبانی می شود به ما می گوید: ای رقاص های بی ابرو. و معلوم است که از رقص بدش می آید. من نمی دانم که مادر من که این قدر خوب است هیچ وقت عکسش توی روزنامه یا مجله ای نیست و هیچ وقت مادر نمونه نشده است. وقتی که سالی یک بار بند می اندازد، خیلی هم قشنگ می شود.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین