هفت گنبد
هفت گنبد

هفت گنبد

نشر افق
قیمت: ۲۳۰,۰۰۰ ریال

از متن کتاب:

فکر کردم آیا مینا هم وقتی سر همین میز می‌نشیند به من فکر می کند که از در تو آمد. اگر این صحنه را در فیلمی می‌دیدم یا توی داستانی می‌خواندم مطمئن می‌شدم که نویسنده خواسته داستان را تمام کند و قبل از اینکه داستان تمام شود پایان خوشی هم برایش ساخته اما دیدن مینا نه پایان داستان بوریس بود نه اصلا خوش بود.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین