هفتادو دو بلوط
هفتادو دو بلوط

هفتادو دو بلوط

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر هفتاد و بلوط در برگیرنده ی اشعار رباعی شاعر جوان هدایت نجف وند می باشد که در ۶۴ صفحه و توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده است. شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده که باهم می خوانیم:
هم نور شبُ چراغُ قندیل تو رفت
هم برکت شیرُ میشُ پاتیل تو رفت
بر شانه ی کوه ها کمی گِل بگذار
هفتادُ دو تا بلوط از ایل تو رفت

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین