هزار و یکشب
هزار و یکشب

هزار و یکشب

نشر هرمس
قیمت: ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال

هزار و یک شب علاوه بر اینکه برای مردم جهان از افراد عامی کوچه و بازار تا سرآمدن فرهنگی و شخصیتهای بزرگ علم و ادب به یکسان جاذبه دارد،از چند جهت برای مردم ایران اهمیت ویژه دارد. اول اینکه هزار و یک شب یا الف لیله و لیله یک اثر شرقی و به طور اخص ایرانی است که فرآورده میراث فرهنگی هند،ایران و عرب است و از تلفیق قصه ها و افسانه ها و عناصر مختلف فرهنگی این هر سه قوم برآمده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین