نیچه
نیچه

نیچه

نشر مرکز
قیمت: ۲۴۵,۰۰۰ ریال

این کتاب ۱۱ فصل یا بخش اصلی دارد که عناوین شان به ترتیب عبارت است از: تراژدی بی بازیگر، چهره دورو، ستایش بیماری، دون ژوان شناخت، شور صداقت، پیش رفت به سوی خود، کشف جنوب، پناه به موسیقی، هفتمین تنهایی، رقص بر فراز پرتگاه، مربی آزادی.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین