نور در حکمت سهروردی
نور در حکمت سهروردی

نور در حکمت سهروردی

نشر هرمس
قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ ریال

موضوع کتاب حاضر، بررسی و توضیح و تبیین نظریة سهروردی دربارة نور است. این کتاب با هدف تبیین انطباق معنای فلسفی «نور» با حکمت اشراقی سهروردی و براساس حکمت نور نوشته شده است. زبان و سبک نگارش اثر، روان، علمی ـ تحلیلی و همراه با اصطلاحات تخصصی و فلسفی است. کتاب در نه بخش تدوین شده و طی آن، زندگی و آثار شیخ اشراق، مبحث نور در حکمت سهروردی، نورالأنوار، نفس ناطقه، معاد، نبوت و امامت بررسی و شرح داده شده‌اند. ویژگی شاخص اثر، نگاه علمی ـ پژوهشی به موضوع و اهمیت بحث از دیدگاه فلسفة اسلامی است.
نگارنده در این کتاب چیستی نور و مقام آن را در آرای سهروردی بررسی کرده است. بخش آغازین کتاب درباره زندگی، آثار و منابع حکمت سهروردی،اشراقیان پس از سهروردی است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین