نفرین خاکستری
نفرین خاکستری

نفرین خاکستری

نشر نیماژ
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

در این رمان، دختری به نام «ایشا» به تشویق پزشکش «سایکو» رمانی می‌نویسد و به همراه نامه‌ای برای همسرش امیر می‌فرستد. او در این رمان از رازی پرده برمی‌دارد و خود را از عفریته‌ها معرفی می‌کند، اما پزشکش اعتقاد دیگری دارد. نامه‌ دوم را مادر ایشا به امیر می‌نویسد و پرده‌های دیگری را از راز او کنار می‌زند و این رازهای تودرتو با ماجراهایی از وقایع تاریخ امروز ایران گره می‌خورد.

برشی از رمان«نفرین خاکستری»
«روی صندلی گهواره‌ای‌اش می‌نشیند، سیگار می‌کشد و به دریا خیره می‌شود. سیگار کشیدن را پس از مرگ یشنا آغاز کرده بود. سیگار بدون فیلتر می‌کشید. عادت داشت سیگارش را تا آخرین لحظه میان انگشت‌ها نگه دارد، تا زمانی که مجبور شود خاموش‌اش کند. شاید این سوختن بیشتر از سیگار کشیدن به آفریدت لذت می‌داد.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین