نزار در انتظار (گزيده اشعار سياسي)
نزار در انتظار (گزيده اشعار سياسي)

نزار در انتظار (گزيده اشعار سياسي)

نشر نیماژ
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ ریال

این کتاب گزیده اشعار سیاسی نزار قبانی به ترجمه اسماء خواجه‌زاده در ۱۴۴ صفحه است که انتشارات نیماژ در سال ۹۶ آن را چاپ و منتشر کرده است.

چشم انتظار قطاريم
چشم انتظار مسافري غائب
كه مانند تقدير از زير رداي سال ها بيرون مي‌زند
ما هرگز او را نديديم
اما كساني كه روزي به او تبرك جسته‌اند
گفتند كه صدايش سنگ ها را به حركت در مي‌آورد
و او
عزيز است
واحد است
و قهار است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین