نارگل
نارگل

نارگل

نشر هزاره ققنوس
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

سکوتش با منظره غروب و فکر جدا شدن ازش، دلم رو به آتیش کشید، انگار تعلق خاطر به وجود او واقعاً در من شکل گرفته بود، چه بی خبر و بی سرو صدا، باور نمی کردم. از این احساس به وجود آمده ترسیدم، نمی خواستم وابستگی دیگری به وابستگیهایم اضافه شود ، اما انگار قبل از اینکه با خودم هماهنگ کنم این اتفاق افتاده بود و نمی‌شد انکارش کنم، دلم می خواست داد بزنم…وابستگی به کسی که قرار بود چند وقت بعد از دستش بدهی وحشتناک است…

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین