نارنج مویه‌ها
نارنج مویه‌ها

نارنج مویه‌ها

نشر فصل پنجم
قیمت: ۷۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه غزل‌های سیده‌تکتم حسینی تکیه‎ای است که انتشارات فصل پنجم برای اولین بار در سال ۹۵ چاپ و منتشر کرده است. او در مقدمه کتاب می‌گوید:
با سری که در جیبم است
فکر می‌کنم
به راه‌های فرار از جهان...
کدام درخت
در پاهایم لانه کرده است
کلاغ‌ها ناخن‌هایم را
کجا پنهان کرده‌اند
بی‌حسی در قلبم
جا خوش کرده
و سنبل‌الطیبست که ریشه دوانده در کلماتم
تقدیم به او که من است، به تنهایی
با احترام

این کتاب شامل ۲۸ غزل در ۴۸ صفحه است. غزلی از این کتاب را با هم می‌خوانیم:
پیوند درخت سیب و آهم
من دختر اولین گناهم

چشمم که به چشم عشق افتاد
انداخت کسی به اشتباهم

آتش شده برق چشم هایش
افتاده به چادر سیاهم

تا خانه ی دل هزار راه است
من کولی هر هزار راهم

آواره ی کوه و دشت یک روز
یک روز خراب خانقاهم

از کفر رسیده ام به ایمان
الا هوی بعد لا اله ام

هر جای جهان که باشی ای عشق
آن جاست همیشه قبله گاهم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین