ناخاطرات
ناخاطرات

ناخاطرات

نشر سوره مهر
قیمت: ۲۲۵,۰۰۰ ریال

چه قدر چای
که ننوشیدم
در کافه‌هایی که
با تو نرفتم
و چه نیمکت‌ها
که مرا کنار تو
نادیده
فراموش کردند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین