میوه ها طعم تكراری دارند
میوه ها طعم تكراری دارند

میوه ها طعم تكراری دارند

نشر ثالث
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

بیش از ۶۰ شعر احمدرضا احمدی در دفتر شعر جدید او تحت عنوان میوه ها طعم تکراری دارند منتشر شد.

" قرار است
مردگان با ما صبحانه بخورند
مگر از عمر ما چقدر مانده است
که باید تسلیم شویم "

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین