مونولوگ
مونولوگ

مونولوگ

نشر نیماژ
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

چاپ دوم

باید برای ماندنش جا باز می‌کردم
مبل خودم را، بالشم را، چای و کتری را
باید میان او و خود تقسیم می‌کردم
آرامشم این خانه‌ی پنجاه متری را

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین