من کم تحملم
من کم تحملم

من کم تحملم

نشر نیماژ
قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ ریال

با گریه‌های تو
روزهای شادمُ
از یاد می برم

اما چه فایده
میترسم عاقبت
از یاد تو برم

با چشم‌های خیس
این چشمه‌های غم
با گریه‌ی زیاد
با خنده‌های کم

انگـار تا ابــد
با این بهونه‌ها
جای من و توان
دیوونه خونه‌ها

کم گریه کن گُلم
من کم تحملم
با من بمون گُلم
من کم تحملم

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین