من شور
من شور

من شور

نشر سوره مهر
قیمت: ۴۹,۰۰۰ ریال

این کتاب که رتبه اول بخش شعر سنتی چهارمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر را از آن خود کرده، دارای زبانی محکم، مطنطن، موسیقایی و فخامتی متناسب با درونمایه اشعار است.

زاهدا خیز و وضو ساز ز خون دل ما
بعد قد قامتی افراز سر بسمل ما

سر در یازده در یازده در یازده‌­ای!
برو و دور شو و دور شو از ساحل ما

حلقه در حلقه ما حلقه بدنامان‌­اند
پس مجاور منشین در حرم منزل ما

خرقان در خرقان خرقه خونابه به دوش
سر به باد یله دادند به یاد دل ما

گره از زلف کجش باز کنید و بزنید
گرهی کور به کار طلب باطل ما

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین